AR-GE

AR-GE çalışmaları yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına olanak sağladığı için KELVİN LED LIGHTING AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir. AR-GE departmanı, çalışmalarını Aydınlatma direkleri ve armatür lerinde, modern aydınlatma sistemleri üzerine yoğunlaştırarak LED aydınlatma için yeni metod ve kontrol sistemleri geliştirmeyi hedefliyor.

KELVİN LED LIGHTING AR-GE çalışmalarıyla ürün kalitesi, enerji verimliliği, alanlarında yüksek bir avantaj sağlıyor. Bunun yanında, AR-GE departmanımız yeni, yaratıcı ve çığır açan çözümlerini modern aydınlatma klasmanına entegre eder.

KELVİN LED LIGHTING, AR-GE çalışmalarını daha geniş olanaklar sağlayarak büyümeye devam etmektedir. KELVİN LED LIGHTING, en yeni teknolojiyi kullanarak laboratuvar sistemlerini güncel tutmakta ve bu teknolojiyi akademik kurumlarla paylaşarak bilimsel çalışmaları desteklemektedir. Dünyada kalitesini ispatlamış ” ÜRETEN TÜRKİYENİN GÜCÜNÜ” desteklemek adına, Üretimde AR-GE ve İNOVASYON alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.