Kalite Kontrol

 
STANDART NOSTANDART ADI
TS 8700 EN60598-2-3Aydınlatma Armatürleri-Bölüm 2-3:Belirli Özellikler-Yol ve Cadde Aydınlatması için
TS 8700 EN60598-1Aydınlatma armatürleri-Bölüm1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS 4313 ENISO 2409Boyalar ve Vernikler-Çapraz Kesme Deneyi
TS 3033 EN60529Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)(elektrik donanımlarında)
TS EN62031Genel Aydınlatma için LED modülleri-Güvenlik özellikleri
TS EN61347-1Lamba kontrol düzeni-Bölüm 1: Genel ve Güvenlik özellikleri
TS EN61347-2-13Lamba kontrol düzeni-Bölüm 2-13: LED modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni ile ilgili özellikler
TS EN62384Işık yayan diyot (LED) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni Performans özellikleri
TS EN55015Elektrikli aydınlatma ve benzer cihazların radyo bozulma karakteristiklerinin sınır değerleri ve ölçme metotları
TS EN61000-3-2Elektromanyetik uyumluluk (EMU)-Bölüm 3-2: Sınır değerler – Harmonik akım emisyonları için sınır değerler (cihazların faz başına giriş akımı <= 16A)
TS EN61547Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar -EMU bağışıklık kuralları
TS EN61000-4-2Elektromanyetik uyumluluk (EMU)-Bölüm 4-2: Deney ve ölçme teknikleri-elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi
TS EN62262Dış mekanik darbelere karşı elektrikli donanımın mahfazası ile sağlanan koruma dereceleri (EN 50102 + A1 EN 62262:2002 olarak yeniden numaralandırılmıştır)
TS EN40-5
TS EN1461
Aydınlatma direkleri – Bölüm 5: Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar


UYGULANAN DENEYLER VE MADDELERİ

1 İşaretleme deneyi (TS EN60598-1 Madde3.4)- TURKAK tarafından akredite
2 Mekanik dayanım (TS EN60598-1 Madde4.13-4.14)
3 Korozyona karşı dayanıklılık (TS EN60598-1 Madde4.18)
4 Dış ve iç iletken bağlantı Kontrolü (TS EN60598-1 Madde5, TS EN60598-2-3 Madde3.10)
5 Armatür topraklama tertibatının kontrolü (TS EN60598-1 Madde7)- TURKAK tarafından akredite
6 Sürücüye ait topraklama tertibatının kotntrolü (TS EN60598-1 Madde7)- TURKAK tarafından akredite
7 Elektrik çarpmasına karşı koruma (TS EN60598-1 Madde8)- TURKAK tarafından akredite
8 Toza, katı cisimlere ve neme karşı dayanıklılık (TS EN60598-1 Madde9,
9 Yalıtım direnci ve elektriksel dayanım ( TS EN60598-1 Madde10)- TURKAK tarafından akredite
10 Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları ve yalıtma aralıkları(TS EN60598-1 Madde11)- TURKAK tarafından akredite
11 Dayanıklılık deneyi ve ısıl deney (TS EN60598-1 Madde12 ,)- TURKAK tarafından akredite
12 Isıya, yanmaya ve yüzeysel kaçaklara karşı dayanıklılık (TS EN60598-1 Madde13)- TURKAK tarafından akredite
13 Armatür ve LED modüllerin Bağlantı uçların kontrolü (TS EN60598-1 Madde14-15, TS EN60598-2-3 Madde3.9)
14 Vidalar, akım taşıyan bölümler ve bağlantıların kontrolü (TS EN60598-1 Madde14-15, TS EN60598-2-3 Madde3.9)
15 Direk konsolü için Statik yük deneyi( TS EN60598-2-3 Madde3.6.3.1)
16 Polimer gövde ve yarı saydam kapak için UV dayanımı(TS EN60068-2-5)
17 Armatür Etkinlik faktörü (lm/Watt) ölçümleri (TS EN13032-1)- TURKAK tarafından akredite
18 Armatür LDT formatında ışık şiddeti (I-ɣ) ölçümleri (TS EN13032-1)- TURKAK tarafından akredite